نمایشگاه هفته دفاع مقدس استان کرمانشاه با حضور یگان های نظامی وانتظامی و سایر سازمانهای پیشرو در دوران دفاع مقدس و سایر مسئولین استان افتتاح شد. به گزارش نسیم کرمانشاه به نقل از روابط عمومی؛ مخابرات استان بعنوان پیشرو در پشتیبانی از ۸ سال دفاع مقدس ،به همت اداره روابط عمومی وپایگاه مقاومت بسیج مخابرات […]

نمایشگاه هفته دفاع مقدس استان کرمانشاه با حضور یگان های نظامی وانتظامی و سایر سازمانهای پیشرو در دوران دفاع مقدس و سایر مسئولین استان افتتاح شد.

به گزارش نسیم کرمانشاه به نقل از روابط عمومی؛ مخابرات استان بعنوان پیشرو در پشتیبانی از ۸ سال دفاع مقدس ،به همت اداره روابط عمومی وپایگاه مقاومت بسیج مخابرات منطقه کرمانشاه با حضوردراین نمایشگاه وبرپایی غرفه، به معرفی نقش خود در دفاع مقدس و خدمات ارائه شده پرداخت.

تقدیم۸ شهید گرانقدر ، ۷۰ جانباز عزیز و ۴ آزاده سرافراز ازپرسنل مخابرات منطقه کرمانشاه درطول دفاع مقدس و ارائه خدمات فنی و ارتباطی متعدد، تنها بخشی از نقش پررنگ مخابرات دراین دوران پرشکوه است.

در ادامه کار نمایشگاه ،مهندس قبادیان،مدیرمخابرات منطقه کرمانشاه ازنمایشگاه چهلمین سالروز دفاع مقدس وغرفه مخابرات استان بازدید بعمل آورد.
براساس همین گزارش،مهندس قبادیان همچنین با حضور دراستودیو صدا و سیمای مرکزاستان مستقردرنمایشگاه،دربرنامه زنده تحت عنوان « رادیوجبهه »شرکت نموده و به تبیین نقش وجایگاه پرسنل مخابرات درطول دوران دفاع مقدس پرداختند .

گفتنی است این نمایشگاه از تاریخ ۳۱ شهریور بمدت یک هفته از ساعت۹ الی ۱۲ ، و ۱۵ الی ۱۸ آماده پذیرایی ازبازدیدکنندگان می باشد