مدیر کل استاندارد استان کرمانشاه: دو شرکت تولید کننده روغن حیوانی در کرمانشاه موفق به اخذ نشان حلال شدند.

به گزارش مهدی حسین پور گفت: بر اساس قانون تقویت و توسعه استاندارد، سازمان ملی استاندارد تنها مرجع رسمی صادر کننده نشان حلال در کشور است و اداره کل استاندارد استان کرمانشاه موفق شد دو نشان حلال در صنایع غذایی و کشاورزی  به فرآورده روغن کره اعطا کند.

وی گفت:در بازرسی  نهایی از دو شرکت تولید کننده روغن کره (روغن حیوانی کرمانشاهی) با نام تجارتی هاوژین و شرکت رزکالی برای صدور نشان حلال انجام شد و با تشکیل کمیته علایم پرونده متقاضیان مورد بررسی و تایید قرار گرفت.

اعتبار نشان حلال سه سال و نوع استاندارد تشویقی است.