مدیر مجتمع تولیدی تحقیقاتی ابزار سازان درمانگر گفت: روزانه به طور میانگین ۱۵۰ هزار عدد ماسک در این مجتمع تولید می شود. به گزارش نسیم کرمانشاه؛علیرضا سالکی در آیین بهره برداری از طرح توسعه ای مجتمع ابزار سازان درمانگر که با حضور استاندار کرمانشاه و جمعی از مدیران استان برگزار شد، اظهار داشت: این مجتمع […]

مدیر مجتمع تولیدی تحقیقاتی ابزار سازان درمانگر گفت: روزانه به طور میانگین ۱۵۰ هزار عدد ماسک در این مجتمع تولید می شود.

به گزارش نسیم کرمانشاه؛علیرضا سالکی در آیین بهره برداری از طرح توسعه ای مجتمع ابزار سازان درمانگر که با حضور استاندار کرمانشاه و جمعی از مدیران استان برگزار شد، اظهار داشت: این مجتمع تولیدی- تحقیقاتی در دو بخش حقیقی و حقوقی با قدمتی ۱۴ ساله و بصورت دانش بنیان در عرصه تولید ظهور پیدا کرد.

وی گفت: فعالیت این مجتمع ابتدا از یک فضای کوچک شش متری شروع و با زحمات شبانه روزی پرسنل مجتمع در حال حاضر فضای تولید این مجتمع به دو بخش ۵ هزار متری ارتقا یافته است و تولیدات این مجتمع در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی دانش بنیان می باشد.

مدیر مجتمع تولیدی- تحقیقاتی ابزار سازان درمانگر در ادامه بیان داشت: از زمان ورود ویروس کرونا در کشور و استان ظرف مدت ۱۷ روز پنج خط تولید ضد کرونا در این مجتمع راه اندازی شد و به تدریج با توسعه خطوط تولید در حال حاضر علاوه بر نیاز استان می توانیم تجهیزات پزشکی مورد نیاز استان های همجوار را تا حدودی تامین کنیم.

وی افزود: تولید ماسک در این شرکت در حال حاضر به طور میانگین به ۱۵۰ هزار عدد در طول روز می رسد و امیدواریم طی روزهای آتی این مقدار را به مرز ۲۰۰ هزار عدد ماسک برسانیم.

سالکی در پایان تاکید داشت: این مجتمع با اشتغال ۳۸۰ نفر بصورت سه شیفت نیز نقش فعالی در زمینه اشتغالزایی در استان دارد.