استاندار کرمانشاه از دستگاههای اجرایی خواست تا بسترهای بحران آفرین را در حوزه وظایف خود مشخص کنند.

به گزارش نسیم کرمانشاه؛ استاندار کرمانشاه در نشست مدیریت بحران استان بر تدوین برنامه ریزی جامع و کاربردی در بسترهای بحران آفرین تاکیدکرد.

بهمن امیری مقدم افزود: با نگاه انقلابی و اقدام جهادی می توان پیامد های ناگوار بحرانهایی همچون سیل، زلزله، خشکسالی، آتش سوزی جنگلها و مراتع و مشکل تامین آب آشامیدنی و کشاورزی را کاهش داد.

استاندار کرمانشاه از شرکت آب منطقه ای و آب و فاضلاب استان خواست پلمب چاههای غیر مجاز و مجهز کردن چاههای مجاز به کنتور هوشمند را در اولویت کار خود قرار دهند.

وی همچنین بر تداوم لایروبی رودخانه ها، پرهیز از کشت سبزیجات و صیفی جات در حاشیه رودخانه های آلوده به فاضلاب صنعتی و خانگی تاکید کرد.