مدیر کل دفتر سیاست گذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع مدیران استان کرمانشاه گفت: اشتغال زنان سرپرست خانوار و گروه‌های آسیب‌پذیر مهمترین دستاورد طرح مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق جمعیت ملل متحد در پروژه توسعه کسب و کارهای خرد و نوپا است.

به گزارش نسیم کرمانشاه به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه، ازوجی و هیات همراه که به منظور بازدید از پروژه ها و کسب و کارهای خرد و نوپا مورد حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق جمعیت ملل متحد در استان کرمانشاه، در جمع مدیران استانی گفت: شرایط بسیار سخت کرونا، آسیب به خانوارها و کسب و کارها و سیاست های مدیریتی دولت مبنی بر به حداقل رساندن تبعات ناشی از کرونا برخانواده ها و اقشار آسیب پذیر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برآن داشت که بر اساس رسالت خود از ابعاد مختلف به بحث‌های اشتغال و توانمندسازی را در این شرایط ورود نماید.

مدیرکل دفتر سیاست گذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه افزود: پروژه ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎی ﺧﺮد و ﻧﻮﭘﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎزی ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮزﻳﻊ اﻗﻼم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و زﻧﺎن ﺑﺎردار در دوره کووید ۱۹ با نام پروژه نعمت، ذﻳﻞﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎری ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺎل ۲۰۲۰ ﻣﻴﻼدی وزارت ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻌﻴﺖﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ است که مسئولیت و نظارت بر این پروژه بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

علاءالدین ازوجی پاسخگویی به نیازهای گروه‌های آسیب‌پذیر و اشتغال زنان سرپرست خانوار مهمترین دستاورد پروژه عنوان کرد و افزود: طراحی و پیاده سازی پروژه از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تسهیلگری یک NGO و موافقت UNFP در مشارکت و ارائه کمک‌های فنی و حمایتی، تولید اقلام کاملاً استاندارد با ضوابط اعلامی وزارت بهداشت، تولید در ۱۱ واحد کوچک و متوسط و نوپا در چهار استان کرمانشاه، لرستان، فارس و تهران از جمله این اقدامات است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه نیز در این نشست ضمن اشاره به توسعه کسب و کارهای خرد و نوپا برای اشتغال زنان سرپرست خانوار و گروه‌های آسیب‌پذیر در استان، گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درمرحله اول اجرای طرح حمایت از کسب و کارهای خرد و نوپا، فعالیت ۴ طرح در کرمانشاه در زمینه تولید ماسک بهداشتی و با کیفیت با محوریت اشتغال ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از جمله ناشنوایان و زﻧﺎن سرپرست خانوار تحت پروژه نعمت اجرا نمود.

حسن عزیزی در ادامه اجرای طرح حمایتی دولت از کسب و کارهای خرد و نوپا در شرایط حساس کرونایی و توجه به معیشت و درآمد خانوارهای آسیب دیده و آسیب پذیر را با همکاری صندوق جمعیت ملل متحد ضروری و از اجرای مرحله در استان کرمانشاه موفقیت آمیز دانست.

یاور محمدی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان نیز با اشاره به نهادینه سازی فرهنگ اشتغال از طریق خوداشتغالی و کارآفرینی، تقویت و توسعه کسب و کارهای نوپا در استان را از اولویت های آموزشی دانست و گفت: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان در راستای تحقق اهداف پروژه آمادگی خود را برای ارائه آموزش های لازم در چارچوب استانداردهای وزارتخانه، ارائه آموزش‌های مهارتهای زندگی و کسب و کار برای زنان سرپرست خانوار با هدف پایدارسازی اشتغال آنان اعلام می نماید.

محمدطاهر عظیمی فشی مدیر امور شعب صندوق کارآفرینی امید استان نیز  توجه به کسب و کارهای خرد و زودبازده و راه‌اندازی کارگاه‌های صنایع دستی و تبدیلی در مناطق روستایی و شهرهای کوچک کم برخوردار را از اولویت های صندوق کارآفرینی امید عنوان کرد و ادامه داد: صندوق کارآفرینی  امید، نهادی تخصصی با ابعاد کاملاً حمایتی است که در دو زمینه تامین مالی خرد و حمایت از کسب و کارهای خرد به صورت تخصصی فعالیت می‌کند.