رئیس کمیته امداد شهرستان صحنه با اشاره به آسیب دیدن ۱۸۳ خانوار مددجو صحنه ای از سیل اخیر در کشور گفت: تاکنون ۳۵۰ وسیله ضروری زندگی به ارزش بیش از ۲۶۰ میلیون تومان به این خانوارها اهدا شده است. به گزارش نسیم کرمانشاه، سید منصور رحیمی گفت: سیل اخیر در کشور به ۱۸۳ خانوار […]

      
رئیس کمیته امداد شهرستان صحنه با اشاره به آسیب دیدن ۱۸۳ خانوار مددجو صحنه ای از سیل اخیر در کشور گفت: تاکنون ۳۵۰ وسیله ضروری زندگی به ارزش بیش از ۲۶۰ میلیون تومان به این خانوارها اهدا شده است.

به گزارش نسیم کرمانشاه، سید منصور رحیمی گفت: سیل اخیر در کشور به ۱۸۳ خانوار تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان خسارت وارد کرده است.
رحیمی عنوان کرد: خانوارهای مددجو آسیب دیده از سیل در کنار دریافت کمک های دولتی از کمک های این نهاد نیز بهره مند شدند.

وی بیان کرد: تاکنون۳۵۰ وسیله ضروری زندگی به ارزش بیش از ۲۶۰ میلیون تومان به خانوارهای مددجو سیل زده در این شهرستان اهدا شده است.

رئیس کمیته امداد شهرستان صحنه تصریح کرد: اقلام اهدایی شامل فرش، یخچال، پتو، سرویس قابلمه و ظروف آشپرخانه بوده است.

سید منصور رحیمی با بیان اینکه این وسایل طی دو مرحله در میان خانوارهای مددجو توزیع شده، تاکید کرد: بخش قابل توجهی از اقلام اهدایی در میان خانوارهای مددجو از محل کمک های مردمی تامین و خریداری شده است.