اولین جلسه کارگروه آموزش حقوق شهروندی ویژه رانندگان حوزه سرویس مدارس و حمل ونقل دانش آموزی سال تحصیلی ۹۹_۹۸ روز شنبه سی ام شهریور ماه با هدف ارتقاء ارتباطات، نگرش و افکار و رفتار رانندگان ویژه سرویس مدارس برگزار شد. به گزارش نسیم کرمانشاه، در حاشیه این کارگروه، هدایت حیدری مدیر پیشگیری از وقوع جرم […]

اولین جلسه کارگروه آموزش حقوق شهروندی ویژه رانندگان حوزه سرویس مدارس و حمل ونقل دانش آموزی سال تحصیلی ۹۹_۹۸ روز شنبه سی ام شهریور ماه با هدف ارتقاء ارتباطات، نگرش و افکار و رفتار رانندگان ویژه سرویس مدارس برگزار شد.

به گزارش نسیم کرمانشاه، در حاشیه این کارگروه، هدایت حیدری مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمانشاه طی گفتگویی برنامه ریزی جهت آموزش شهری و شهروندی به منظور حرکت از وضع موجود رانندگان به سمت وضعیت مطلوب را مستلزم تدوین برنامه های تدریجی و انگیزشی، اجرایی و ارزیابی مطلوب، دانست.

وی افزود: حضور رانندگان سرویس مدارس در کارگاه های اخلاق حرفه ای نشانه ی علاقه رانندگان به موضوع آموزش و تقویت حس مشارکت پذیری آنان است.

مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه ضمن تاکید بر تقویت آموزش رانندگان افزود: رفتن به طرف کمال مستلزم حرکت است و هرگاه حرکت باشد، تغییر کردن هم پیامد آن خواهد بود.

همچنین سجاد سلیمانی مدیرعامل سازمان تاکسیرانی کرمانشاه نیز در این باره با تأکید بر اهمیت آموزش رانندگان منتخب فعالیت در سرویس مدارس گفت: این دوره آموزشی با هدف آموزش اصول ایمنی ترافیک ویژه رانندگان سرویس مدارس در زمینه‌های اصول ایمنی، روانشناسی رفتار با دانش آموزان و اخلاق حرفه ای و الزامات حقوق شهروندی برگزار می گردد.

به گفته ی وی دوره های کارگاه آموزشی اخلاق حرفه ای ویژه رانندگان سرویس مدارس در آستانه سال تحصیلی جاری به صورت ماهیانه و با همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری برگزاری می شود.