رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه، بااشاره به تولید گوجه‌ فرنگی مازاد برنیاز استان، گفت: تعاون روستایی برای جلوگیری از متضررشدن کشاورزان ۸۰ هزار تن گوجه تولیدی آنان را خریداری کرد. به گزارش نسیم کرمانشاه، نوربخش‌حاتمی اظهارداشت: شرکت ها و کارخانه های تولید رب گوجه فرنگی استان امسال برای خرید پنج هزار و ۵۰۰ هکتار گوجه […]

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه، بااشاره به تولید گوجه‌ فرنگی مازاد برنیاز استان، گفت: تعاون روستایی برای جلوگیری از متضررشدن کشاورزان ۸۰ هزار تن گوجه تولیدی آنان را خریداری کرد.

به گزارش نسیم کرمانشاه، نوربخش‌حاتمی اظهارداشت: شرکت ها و کارخانه های تولید رب گوجه فرنگی استان امسال برای خرید پنج هزار و ۵۰۰ هکتار گوجه فرنگی با کشاورزان قراردادبستند اما کشاورزان استان اقدام به کشت هشت هزار و ۵۰۰ هکتار کردند.

وی با بیان اینکه امسال ۵۵۰ هزار تن گوجه فرنگی از مزارع استان کرمانشاه برداشت شد، گفت: میانگین برداشت گوجه فرنگی از هر هکتار در استان کرمانشاه ۶۵ تن است اما در برخی مزارع این میزان تا ۲۰۰ تن نیز افزایش پیدا می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه با بیان اینکه کشت مازاد برنیاز در استان باعث افت قیمت گوجه فرنگی در بازار شد، گفت: به منظور جلوگیری از متضررشدن کشاورزان تعاون روستایی امسال ۸۰ هزار تن گوجه کشاورزان را به قیمت کیلویی هزار تومان خریداری کرد.

حاتمی در رابطه با صادرات گوجه فرنگی نیز گفت: به دلیل تعرفه های سنگینی که عراق برای واردات گوجه تعیین کرده، صادرات این محصول به حداقل رسیده است.

وی با اشاره به افتتاح کارخانه دوم رب گوجه در استان کرمانشاه اظهارداشت: این کارخانه که ظرفیت تولید ۴۰ هزار تن رب‌گوجه در سال دارد، ماه گذشته در منطقه گراوند سراب نیلوفر کرمانشاه افتتاح شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه یادآور شد: اکنون کارخانه تولید رب گوجه «روژین تاک» نیز با ظرفیت تولید ۲۷۰ هزار تن در سال در محدوده شهرستان کرمانشاه فعالیت می کند.