مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه، از الکترونیکی شدن حدود ۸۰ درصد از خدمات این بیمه خبر داد و گفت: تا انتهای آذرماه همه خدمات بیمه‌ای الکترونیکی می‌شود و دیگر خبری از دفترچه‌های کاغذی نیست. به گزارش نسیم کرمانشاه به نقل از ایرنا؛ دکتر کیومرث مظفری اظهار داشت: در صورت همراهی بیشتر جامعه پزشکی و داروسازی […]

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه، از الکترونیکی شدن حدود ۸۰ درصد از خدمات این بیمه خبر داد و گفت: تا انتهای آذرماه همه خدمات بیمه‌ای الکترونیکی می‌شود و دیگر خبری از دفترچه‌های کاغذی نیست.

به گزارش نسیم کرمانشاه به نقل از ایرنا؛ دکتر کیومرث مظفری اظهار داشت: در صورت همراهی بیشتر جامعه پزشکی و داروسازی استان، روند الکترونیکی شدن خدمات بیمه ای سرعت بیشتری می‌گیرد و حتی ممکن است تا پایان شهریور ماه به صورت کامل اجرایی شود.

به گفته وی، اجرای ۱۰۰ درصد برنامه الکترونیکی شدن خدمات بیمه‌ای منجر به تکمیل پرونده الکترونیک سلامت خواهد شد که مزایای متعددی برای مردم و اقتصاد سلامت خواهد داشت.

مظفری الکترونیکی شدن خدمات بیمه ای را در راستای اجرای طرح دولت الکترونیک دانست و گفت: ارتقای کیفیت خدمات درمانی، کاهش تقاضاهای القایی، کاهش مصرف کاغذ، کاهش ترددهای غیرضروری، جلوگیری از جعل و تقلب در اسناد پزشکی و… از مزایای این طرح است.

وی گفت: الکترونیکی شدن خدمات بیمه‌ای در ۲ بخش بیمارستانی و خدمات سرپایی در حال اجرا است که در بخش بیمارستانی اکنون همه بیمارستان های دانشگاهی استان در تبادل همه اسناد به صورت کاملاً الکترونیک عمل می‌کنند که این موضوع موجب تسریع در رسیدگی به اسناد و تامین اعتبار آنها شده است.

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه عنوان کرد: در بیمارستان های غیردانشگاهی نیز خدمات بیمه الکترونیک تا پایان شهریور در بیمارستان های تامین اجتماعی و تا آذرماه هم در سایر بیمارستان ها عملیاتی خواهد شد.

وی همچنین در باره بخش خدمات سرپایی گفت: با تبادل مناسبی که بین جامعه پزشکی و بیمه سلامت ایجاد شده، اکنون ۸۵ درصد مطب‌های طرف قرارداد بیمه سلامت استان به سامانه نسخه نویسی الکترونیک و استحقاق سنجی متصل هستند.

مظفری اضافه کرد: در بخش پاراکلینیک و داروخانه ها نیز ۷۵ درصد این مراکز درمانی به سامانه نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک متصل هستند که در تلاشیم به ۱۰۰ درصد برسد.