مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه از سرمایه‌گذاری ۷۰ میلیارد تومانی در حوزه گردشگری آبی در این استان خبر داد. به گزارش نسیم کرمانشاه به نقل از مهر، امید قادری اظهار داشت: علاوه بر نیاز به گردشگری آبی به توسعه تمام گردشگری‌ها در استان کرمانشاه نیازمندیم و اینگونه نیست که توجه ما […]

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه از سرمایه‌گذاری ۷۰ میلیارد تومانی در حوزه گردشگری آبی در این استان خبر داد.

به گزارش نسیم کرمانشاه به نقل از مهر، امید قادری اظهار داشت: علاوه بر نیاز به گردشگری آبی به توسعه تمام گردشگری‌ها در استان کرمانشاه نیازمندیم و اینگونه نیست که توجه ما فقط گردشگری آبی باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه افزود: موضوع گردشگری به صورت یک زنجیره ارزش در استان کرمانشاه برنامه ریزی هایی برای آن انجام داده‌ایم که یکی از مواردی که در زمینه گردشگری داشتیم بحث تفریحات به خصوص تفریحات آبی بوده است.

وی افزود: در استان کرمانشاه یک کارگروه با حضور همکاران در امور آب تشکیل شده است و در این کارگروه نهایت منجر به این شد با توجه به فراخوانی که در میراث فرهنگی داده شده ۹ سرمایه گذار در سدهایی همچون داریان، سلیمان، شاه، شیان، سد جامیشان و تنگ حمام سرمایه گذاری انجام دهند.

این مسئول گفت: مجموعه بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در حاشیه این سدها انجام خواهد شد تا تفریحات آبی با استفاده از تأسیسات آبی در حاشیه سدها احداث کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: تقریباً می‌توانیم بگوییم طرحی را که در گردشگری آبی خواهیم داشت در غرب کشور کم نظیر خواهد بود و می‌تواند ما را به یکی از مقاصد گردشگری آبی تبدیل کند.