مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمانشاه گفت: تعداد کل قراردادهای فسخ شده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کرمانشاه از ابتدای واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی استان تاکنون، ۶۸۰ مورد بوده است. به گزارش نسیم کرمانشاه به نقل از خبرگزاری فارس، بیژن کردستانی اظهار داشت: در نیمه اول امسال ۳۹ قرارداد واگذاری زمین در شهرک‌ها و […]

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمانشاه گفت: تعداد کل قراردادهای فسخ شده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کرمانشاه از ابتدای واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی استان تاکنون، ۶۸۰ مورد بوده است.

به گزارش نسیم کرمانشاه به نقل از خبرگزاری فارس، بیژن کردستانی اظهار داشت: در نیمه اول امسال ۳۹ قرارداد واگذاری زمین در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان فسخ شده که با این روند ۱۶ هکتار اراضی قابل واگذاری آزادسازی شده است.

وی ادامه داد: بیشترین تعداد قرارداد فسخ شده با ۲۳ مورد مربوط به شهرک صنعتی زاگرس است که باعث آزاد شدن ۹ هکتار زمین صنعتی شده است.

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمانشاه تعداد کل قراردادهای فسخ شده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان کرمانشاه از ابتدای واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی استان تاکنون یعنی طی چند سال اخیر را ۶۸۰ مورد اعلام کرد و گفت: در نتیجه آن ۲۳۶ هکتار زمین صنعتی آزاد شده است.

وی با اشاره به روندی که برای فسخ قراردادهای واگذاری زمین وجود دارد، افزود: در صورت عدم پیشرفت فیزیکی طرح، رکود آن، عدم ارائه برنامه زمان‌بندی مشخص و چنانچه مشخص شود سرمایه‌گذار واقعا عزم و اراده‌ای برای اجرای کار ندارد قرارداد واگذاری زمین فسخ می‌شود.

کردستانی خاطرنشان کرد: فسخ قرارداد بعد از بازدیدهای میدانی، بررسی کارشناسی و در نهایت رای هیأت داوری صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه در برخی موارد خود متقاضیان از اجرای طرح انصراف می‌دهند و قرارداد واگذاری آن‌ها فسخ می‌شود، تاکید کرد: با این کار فرصت برای سرمایه‌گذاران و متقاضیان واقعی فراهم خواهد شد.