مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه از جریمه ۵۷ شرکت متخلف حمل کالا و مسافر در این استان خبر داد. به گزارش نسیم کرمانشاه به نقل از مهر؛ فریبرز کرمی اظهار داشت: در جلسه کمیسیون ماده ۱۱ به ۲۱ تخلف رانندگی رسیدگی شد که در نهایت به ده راننده تذکر داده […]

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه از جریمه ۵۷ شرکت متخلف حمل کالا و مسافر در این استان خبر داد.

به گزارش نسیم کرمانشاه به نقل از مهر؛ فریبرز کرمی اظهار داشت: در جلسه کمیسیون ماده ۱۱ به ۲۱ تخلف رانندگی رسیدگی شد که در نهایت به ده راننده تذکر داده شد، سه راننده تبرئه و هشت راننده غیر فعال شدند.

وی افزود: از ابتدای سال تاکنون ۱۴ جلسه کمیسیون ماده ۱۲ در راستای رسیدگی به تخلفات شرکت‌های حمل و نقل کالا و مسافر برگزار شده است که ۷ جلسه مربوط به شرکت‌های حمل و نقل کالا و هفت جلسه به شرکت‌های حمل و نقل مسافر مربوط شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه گفت: ۷۲ تخلف مربوط به شرکت‌های کالا و ۵۲ تخلف مربوط به شرکت‌های مسافر بوده است.

کرمی عنوان کرد: در حوزه کالا ۱۸ مورد جریمه، یک مورد غیرفعال و یک مورد نیز تبرئه شدند همچنین در حوزه مسافر ۳۹ مورد جریمه، سه مورد غیرفعال، یک مورد هم تذکر و ۹ شرکت هم تبرئه شدند.

این مسئول همچنین از صدور ۱۱۱ کارت هوشمند راننده باری، ۴۲ کارت هوشمند راننده وانت بار و یک هزار و ۱۳۸ کارت هوشمند ناوگان باری خبر داد و تصریح کرد: از ابتدای سال ۲۹ کارت هوشمند ناوگان عمومی و یک هزار و ۱۰۹ کارت هوشمند ناوگان وانت بار صادر شده است.

وی عنوان کرد: همچنین ۳۹۰۸ کارت هوشمند راننده کامیون و ۱۱۴ کارت هوشمند راننده وانت بار تمدید شده است.