رئیس جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: ۵۶ پروژه با اشتغالزایی ۲۶۹ نفر طی هفته جهاد کشاورزی در استان کرمانشاه افتتاح می‌شود.

۵۶ پروژه طی هفته جهاد کشاورزی در کرمانشاه افتتاح می‌شود

به گزارش نسیم کرمانشاه، شهریار قاسمی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی هفته جهاد کشاورزی ۵۶ پروژه بخش کشاورزی با اعتبار ۶۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و اشتغالزایی ۲۶۹ نفر در استان کرمانشاه افتتاح و مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

وی افزود: از مجموع ۶۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان سرمایه گذاری صورت گرفته برای اجرای پروژه‌های کشاورزی بیش از ۴۲ میلیارد تومان از آن سهم آورده مجریان پروژه‌ها، ۲۰ میلیارد تومان از محل تسهیلات بانکی و بیش از ۶ میلیارد تومان از محل بودجه‌های عمومی تأمین اعتبار شده است.

️رئیس جهاد کشاورزی استان کرمانشاه بیان کرد: این ۵۶ پروژه قابل افتتاح شامل ۳۹ پروژه آب و خاک با اعتبار عمرانی بیش از ۶ میلیارد تومان، ۱۷ پروژه تسهیلاتی با پنج پروژه در بخش باغبانی با اعتبار یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان، هشت پروژه تولیدات دامی با اعتبار ۱۱ میلیارد و ۳۲۵ میلیون تومان، چهار پروژه در بخش صنایع تبدیلی کشاورزی با اعتبار بیش از ۴۷ میلیارد تومان است.

قاسمی خاطر نشان کرد: افتتاح پروژه‌های جهاد کشاورزی در استان کرمانشاه اشتغالزایی ۲۶۹ نفر را به دنبال خواهد داشت.