مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه گفت: با توجه به تقاضای استفاده از گازطبیعی در واحد‌های تولیدی و صنعتی به دلیل صرفه اقتصادی، سوخت پاک و قابل اطمینان در سه ماهه اول امسال ۵۶ واحد در استان کرمانشاه گازدار شدند.

به گزارش نسیم کرمانشاه مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه گفت: برنامه شرکت گاز استان در سال جاری، گازرسانی به ۲۰۰ واحد صنعتی شامل ۱۵۰ واحد مشمول مصوبه شورای اقتصاد و ۵۰ واحد خارج از مصوبه با حجم جایگزینی ۸۰ هزار مترمکعب گاز طبیعی با سوخت مایع است.

سیروس شهبازی افزود: از این تعداد تا کنون ۵۶ واحد تولیدی و صنعتی که ۲۷ واحد آن جزء مصوبه شورای اقتصاد است، گاز دار شده اند.

وی خاطرنشان کرد: به منظور گازرسانی به این تعداد از واحد‌های صنعتی در سال جاری، ۱۴۹ کیلومتر شبکه گذاری اجرا و تعداد ۱۰۸ انشعاب نصب شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اظهار داشت: در حال حاضر ۲۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی و ۱۸ شهرک صنعتی در سطح استان گازدار هستند که حدود ۳۰ درصد گاز مصرفی استان سالانه در بخش صنایع مصرف می‌شود.