مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه گفت: ۵۰ درصد معتادین متجاهر کرمانشاه تا پایان فروردین جمع آوری می‌شوند.

به گزارش نسیم کرمانشاه, بهزاد شهبازی اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که به صورت جدی توسط استانداری و بهزیستی کرمانشاه در حال پیگیری است بحث جمع آوری و ساماندهی معتادین متجاهر در استان و به ویژه شهر کرمانشاه بوده که چهره شهر را تحت تأثیر قرار داده و همچنین سبب رقم زدن سرقت‌های خرد شده‌اند.

وی افزود: بهزیستی کرمانشاه به عنوان یکی از متولیان جمع آوری معتادین متجاهر به مسئله ورود پیدا کرده و تا پایان فروردین ماه ۵۰ درصد این معتادین جمع آوری خواهند شد و این اتفاق برای نخستین بار در کرمانشاه رقم خواهد خورد.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه با بیان اینکه زیرساخت‌ها و اعتبارات خوبی برای جمع آوری معتادین متجاهر در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: جمع آوری معتادین متجاهر تنها بخش کوچکی از اقدامات انجام گرفته خواهد بود و مسئله ترک اعتیاد و بازگشت به جامعه از موضوعات مهمی است که باید با یکدیگر پیش برد.

شهبازی با اشاره به شرایط پذیرش کمپ ماده ۱۵، بیان کرد: پذیرش در کمپ ماده ۱۵ به صورت خود معرف است که به صورت یک ماه فرایند ترک اعتیاد صورت می‌گیرد اما در کمپ ماده ۱۶ معتادین متجاهر نگه داری می‌شوند که ۲ کمپ با ظرفیت ۲۰۰ نفر و ۵۵۰ نفر هم اکنون وجود دارد.

وی ادامه داد: اسلام آبادغرب نیز دارای یک کمپ نگه داری معتادین است که ۳۰۰ نفر ظرفیت دارد و در کمپ بیستون نیز ۱۵۰ نفر ظرفیت وجود دارد و در شهرک آریاشهر نیز ظرفیت نگه داری ۲۰۰ نفر وجود دارد که ظرفیت کلی یک هزار و ۵۰۰ معتاد در استان ایجاد شده است.