مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه گفت: طی سه ماهه اول سال جاری 3هزار و 162 مورد نمونه برداری از کالاهای صادراتی و وارداتی و تعیین ماهیت در اداره استاندارد کرمانشاه انجام شده است.

به گزارش نسیم کرمانشاه و به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد کرمانشاه؛ حسین پور مدیر کل استاندارد استان اظهار داشت: در سه ماهه اول سال جاری  در راستای کنترل کالاهای صادراتی و وارداتی ؛ ۳۱۶۲ مورد نمونه برداری از کالاهای صادراتی و وارداتی و تعیین ماهیت صورت گرفته است.

وی افزود: همچنین به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی و رونق گرفتن تولیدات داخلی  و به منظور فراهم کردن امکان رقابت با کالاهای مشابه خارجی؛ ۲۳۶ اظهار نامه صادراتی در این اداره کل صورت گرفته است.
مدیر کل کرمانشاه  با اشاره به نقش راهبردی استاندارد در  نظارت بر کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی گفت: این اداره کل بر تمامی کالاهای وارداتی و صادراتی مشمول مقررات استاندارد اجباری در مبادی رسمی منطقه نظارت دارد و تنها در صورت انطباق کالا با استانداردهای ملی مربوطه یا ضوابط فنی، مجوز صادرات یا واردات آن‌ها صادر می‌شود.
ایشان در این مورد توجه ویژه به استانداردسازی کالاهای وارداتی و وارداتی افزود:در این راستا،ادارات اجرایی این اداره کل، با استقرار در مبادی خروجی منطقه ،با هدف تسریع در روند صادرات، کنترل و نظارت مستقیم بر کالاهای صادراتی و وارداتی به منظور جلوگیری از ورودوخروج کالاهای نامرغوب، ارائه خدمت به فعالان اقتصادی وخدمات آزمایشگاهی به گمرکات منطقه جهت  تعیین ماهیت کالاها در مبادی مرزی فعالیت مستمر دارد.