معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه گفت: ۲۵ هزار واکسن آنفلوانزا در استان کرمانشاه از طریق داروخانه‌ها توزیع شده است.

قباد محمدی اظهار کرد: با کاهش تعداد بیماران بستری و سرپایی مبتلا به کرونا در استان کرمانشاه مصرف دارو در مراکز درمانی به یک سوم پیک کرونا در استان کاهش یافته است.
وی افزود: داروهای مورد نیاز بیماران کرونایی با توجه به کاهش بیماران کرونایی و احتمال وقوع پیک ششم کرونا در کشور و استان کرمانشاه دارو به اندازه کافی در استان ذخیره شده است.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: دارو اکتمرا و رمدسیویر و سرم که در پیک پنجم کرونا در کشور کمیاب شد هم اکنون در استان کرمانشاه به اندازه کافی ذخیره و وجود دارد.
محمدی بیان کرد: با توجه به افزایش واکسیناسیون کرونا در جمعیت هدف استان کرمانشاه انتظار می‌رود با افزایش پوشش واکسیناسیون تعداد بیماران کرونایی کاهش پیدا کند.
وی خاطر نشان کرد: همچنین ۲۵ هزار واکسن آنفلوانزا در بین داروخانه‌های استان کرمانشاه توزیع شده که قیمت واکسن سه ظرفیتی ۱۸۰ هزار تومان و واکسن آنفلوانزا چهار ظرفیتی ۲۲۰ هزار تومان بوده و کمبودی نیز از سوی داروخانه‌ها گزارش نشده است.