مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کرمانشاه گفت: ۲۴۵ آموزشگاه فنی و حرفه‌ای در این استان مجوز فعالیت دارند.

 ۲۴۵ آموزشگاه فنی و حرفه‌ای در کرمانشاه مجوز فعالیت دارند

به گزارش نسیم کرمانشاه به نقل از مهر؛ یاور محمدی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون پنج میلیون و یک صد و ۳۵ هزار نفر ساعت آموزش در استان کرمانشاه داده شده است.

وی افزود: از این تعداد ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر ساعت مربوط به آموزشگاه‌های آزاد و مابقی مربوط به مراکز دولتی بوده اما با توجه به شرایط کرونا تعهد به اجرای این آموزش دشوار بود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کرمانشاه تصریح کرد: در حال حاضر ۲۴۵ آموزشگاه در این استان مجوز فعالیت دارند و ۱۸ مرکز مهارتی فعال بوده و آموزشگاه‌های شهرستان‌های قرمز استان کرمانشاه تعطیل است.

به گفته محمدی اولویت اداره کل فنی و حرفه‌ای استان کرمانشاه در سال ۱۴۰۰ راه‌اندازی مراکز آموزشی مهارتی صنایع تولیدی در این استان است.