به گفته معاون توسعه و پیش‌بینی هواشناسی استان کرمانشاه، بارش‌های خوبی از ۱۵ اسفند تا ۱۵ فروردین سال آینده برای کرمانشاه پیش‌بینی می‌شود.

 

علی محمد زورآوند با اشاره به وضعیت بارش‌های استان در اسفند ماه، گفت: تا دو هفته آتی بارش چشمگیری در سطح استان نخواهیم داشت و پس از آن از نیمه اسفند تا نیمه فروردین سال آینده بارش‌های خوبی برای استان پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد میانگین بارش‌ها در دو ماه اسفند و فروردین به اندازه نرمال باشد، یعنی در اسفند بین ۶۰ تا ۷۵ میلی‌متر و در فروردین ماه بین ۷۰ تا ۹۰ میلی‌متر بارش در استان داشته باشیم.

به گفته معاون توسعه و پیش‌بینی هواشناسی استان کرمانشاه چون این پیش‌بینی‌ها بلندمدت بوده، احتمال تغییر آنها به دلیل درصد خطایی که وجود دارد، هست.

زورآوند اشاره‌ای هم به وضعیت بارش‌های سال زراعی جاری(از ابتدای مهر) داشت و با بیان اینکه از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون ۱۹۹.۲ میلی‌متر در سطح استان بارندگی داشتیم، یادآور شد: میزان بارش‌ها نسبت به سال گذشته با بارش ۱۸۷.۴ میلی‌متر، شش درصد بیشتر شده، اما از میانگین بلندمدت با بارش ۲۵۸.۲ میلی‌متر، ۲۳ درصد کمتر است.

وی میانگین بارش سال زراعی جاری در شهر کرمانشاه را نیز حدود ۱۶۸ میلی‌متر اعلام کرد که از سال گذشته ۲۶ درصد بیشتر بوده، اما نسبت به بلندمدت ۲۸ درصد کاهش داشته است.

معاون توسعه و پیش‌بینی هواشناسی استان کرمانشاه بیشترین بارش استان در سال زراعی جاری را نیز از پاوه به میزان ۳۶۷ میلی‌متر اعلام کرد که نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد و نسبت به بلندمدت ۱۳ درصد کمتر بوده است.

وی خاطرنشان کرد: سنقر نیز با بارش حدود ۱۰۴ میلی‌متر کم بارش‌ترین نقطه استان بوده که نسبت به سال گذشته ۲۷ درصد و نسبت به بلندمدت ۵۱ درصد کاهش بارش داشته است.

زورآوند درباره وضعیت جوی روزهای آتی استان نیز گفت: طی هفته جاری پدیده خاصی، بجز افزایش دمای هوا با شیب مناسب نداریم که باعث می‌شود تا پایان هفته افزایش پنج تا شش درجه‌ای دمای هوا را داشته باشیم و دما در هفته آتی نیز تقریبا ثابت خواهد بود.