مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان کرمانشاه گفت: یازده راس قوچ و میش در زیستگاه‌های شهرستان جوانرود توسط محیط‌بانان این شهرستان مشاهده شد.

احد جلیلیان اظهار کرد: در پی گشت، کنترل و پایش زیستگاه‌های طبیعی حیات وحش توسط همکاران و یگان حفاظت محیط زیست شهرستان جوانرود، برای سومین سال متوالی مشاهده گونه قوچ و میش در مناطق زیر مدیریت این شهرستان را به ثبت رساندند.

وی افزود: در این مشاهدات تعداد سه رأس قوچ و هشت رأس میش مشاهده و به ثبت رسیده است و گوناگونی حیات وحش و گیاهان در استان مسئولیت ما را در حفاظت از این امانت آیندگان بیشتر می‌کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه تصریح کرد: صید و شکار در استان کرمانشاه ممنوع بوده و از تمام دوستداران طبیعت و محیط زیست درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف شکار و صید و تخلفات زیست محیطی موارد را از طریق شماره ارتباطات مردمی ۱۵۴۰ گزارش کنند.