مدیر صندوق بیمه‌ای کشاورزان، روستائیان و عشایر استان کرمانشاه گفت: ۱۱۶ هزار نفر در این استان زیرپوشش صندوق بیمه اجتماعی روستاییان قرار دارند.

محسن رشیدی‌‌اقدم، مدیر صندوق بیمه‌ای کشاورزان، روستائیان و عشایر استان کرمانشاه اظهار کرد: صندوق بیمه‌ای کشاورزان، روستائیان و عشایر استان یکی از چهار صندوق بزرگ اجتماعی کشور است که در راستای اصل ۲۹ قانون اساسی ایجاد شده است.

وی با اشاره به سه خدمت بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان این صندوق، ادامه داد: دولت در این نوع بیمه در راستای رفاه و عدالت اجتماعی نقش کارفرما را ایفا می‌کند و ۷۰ درصد حق بیمه را پرداخت می‌کند.

مدیر صندوق بیمه‌ای کشاورزان، روستائیان و عشایر استان کرمانشاه با اشاره به صرفه اقتصادی این نوع بیمه، اظهار کرد: روستائیان، کشاورزان و عشایر با کمترین مبلغ از بیمه اجتماعی برخوردار می‌شوند؛ حداقل پرداخت در سال‌جاری ۷۶۰ هزار تومان و حداکثر پرداخت ۳ میلیون و ۶۰ هزار تومان است.

وی درباره امکان انتقال سوابق بیمه‌ای از بیمه تأمین اجتماعی به صندوق و برعکس، افزود: امکان انتقال سوابق بیمه‌ای از بیمه تأمین اجتماعی به صندوق و برعکس مهیا شده و اعضا به راحتی می‌توانند به این کار اقدام کنند.

رشیدی‌اقدم در خصوص وضعیت پوشش بیمه‌ای صندوق بیمه‌ای کشاورزان، روستائیان و عشایر، تصریح کرد: کرمانشاه برای اولین بار در طول این ۱۷ ساله که صندوق در استان ایجاد شده، توانست از بین سایر استان‌های کشور در بحث پوشش همگانی رتبه اول کشور را کسب کند.

وی افزود: در حال حاضر ۱۱۶ هزار نفر در استان کرمانشاه بیمه شده این صندوق داریم که ۴ هزار نفر از این تعداد حقو‌ق‌بگیر صندوق هستند.

رشید‌اقدم در خصوص مبلغ پرداختی حقوق افراد زیرپوشش، افزود: حقوق میزان بازنشستگی بستگی به مبلغ پرداختی دارد هر کس میزان بیمه پردازی بیشتری انجام دهد حقوق بیشتری را دریافت خواهد کرد، یعنی فردی که حداقل پرداختی را دارد به نسبت فردی که حداکثر پرداختی را دارد؛ میانگین دو سال را به اضافه سنوات برای پرداخت حقوق محاسبه می‌کنند.

وی در پایان از هم‌استانی‌هایی که فاقد هرگونه بیمه هستند، خواست عضو این خانواده بیمه‌ای شوند تا از برکت آن‌ در آینده در تأمین و رفاه زندگی خود برخوردار شوند.