با تغییر مداوم تکنولوژی در دنیا، نیازها نیز مرتبا تغییر می‌کند و افراد برای داشتن شغل در سال‌های آینده قطعا باید مهارت‌ها و توانمندی‌هایی را برای عرضه داشته باشند، در غیر اینصورت شانس دستیابی به شغل مناسب به حداقل خواهد رسید.

۱۰ مهارت کلیدی نیروی کار تا سال ۲۰۲۵

به گزارش نسیم کرمانشاه به نقل از کارآفرین نیوز، کارشناسان می گویند بازار کار دنیا مانند بازارهای مالی و تجاری دنیا مرتبا در حال تغییر و نو شدن است. هر روز تکنولوژی های جدیدی وارد بازار کار می شود و افراد به مهارت های تازه ای برای انجام مشاغل نیازمندند.

به بیان دیگر در طول دهه های اخیر، بازارهای کاری ایران و جهان در هر دوره مختصات و ویژگی های همان دوره را داشته اند به نحوی که می توان گفت با داشتن علوم دهه های قبل، امکان داشتن بخشی از مشاغل جدید دنیا را نخواهیم داشت.

مهارت؛ حلقه مفقوده بازار کار

بنابراین بخشی از هزینه ها و توجهات سازمان ها و بنگاه های تحول گرا که به پیشرفت فکر می کنند، به روز بودن آموزش نیروی کار است. در کنار آن، افراد بسیاری نیز قبل از وارد شدن به بازار کار تلاش می کنند مهارت ها و تخصص هایی را کسب کنند که در تصدی مشاغل و همچنین یافتن شغل مناسب، به آنها کمک کند.

نیروی کار

افراد امروزه باید به علوم روز آشنا باشند و سرمایه گذاری مناسبی را نیز در یادگیری نوآوری ها انجام دهند تا بتوانند شغل پُر درآمدی داشته باشند. عدم رعایت این اصول اساسی در بازار کار و بی توجهی به نیازهای روز انجام مشاغل، ممکن است باعث شود که تا سال های نه چندان دور آینده، برخی مشاغل از بین رفته و گروهایی بیکار بمانند.

از اینرو، آینده از آن کسانی است که خود را تجهیز به دانش موثر و به روز کرده و از این طریق نظر کارفرمایان و بنگاه های متقاضی نیروی کار را جذب می کنند. نتایج یک تحقیق نشان می دهد که افراد تا سال ۲۰۲۵ و تنها تا ۳ سال آینده باید دستکم ۱۰ مهارت را داشته باشند. شاید این مهارت ها برای تازه واردها به بازار کار حیاتی تر و ضروری تر باشد.

اشتغال- نیروی کار

انتقاد کنید؛ اما سازنده

یکی از این نیازها، تفکر تحلیلی و نوآوری است به ویژه برای افرادی که در واحدهای وابسته به نوآوری و ارائه تازه ها دارند و حیات آنها به نو ماندن بستگی دارد. بنابراین اگر در چنین بنگاه هایی باشیم و یا بخواهیم وارد شویم، بدون تفکر تحلیلی و نوآوری دوام نخواهیم آورد و شغل خود را از دست خواهیم داد.

موضوع بعدی یادگیری فعالانه و استراتژی های یادگیری است به نحوی که آینده بازار کار از آن مشتاقان به یادگیری خواهد بود و نه فراریان از یاد گرفتن. همچنین اینکه افراد بتوانند قادر به حل مسائل پیچیده باشند و یا دستکم در قالب گروه های فکری در این زمینه فعالیت داشته باشند، در سال های آینده مورد توجه واحدهای متقاضی نیروی کار قرار خواهد گرفت.

داشتن تفکر انتقادی و تحلیلی نیز از ضروریات تصدی مشاغل تا سال های آینده است و افراد باید قادر به داشتن تفکر انتقادی نسبت به نحوه انجام کار خود و همچنین دستیابی به تحلیل درست برای انجام دقیق کار باشند و همچنین تفکر انتقادی مثبت و سازنده ای را نیز نسبت به شغل فعلی خود داشته باشند.

 

کارفرمایان به دنبال چه نیرویی هستند؟

خلاقیت، اصالت و ابداع کردن نیز از ویژگی هایی است که در طول ۳ سال آینده مورد توجه اغلب کارفرمایان و سرمایه گذاران در جذب نیروی کار قرار خواهد گرفت و افراد جویای کار دارای این ویژگی ها مورد توجه کارفرمایان قرار می گیرند.

قدرت رهبری تیم های کاری و همچنین اثرگذاری اجتماعی در محیط کاری به نحوی که در حرکت رو به جلو واحدهای تولیدی و اقتصادی تاثیرگذار باشد، از شما افرادی را خواهد ساخت که قطعا در سال های پیش رو مورد توجه کارفرمایان قرار خواهید گرفت.

میزان استفاده از تکنولوژی های روز و کاربردی کردن آن در امور شغلی و همچنین انجام نظارت و کنترل های موثر در کار نیز از پارامترهای موثر در شغل یابی طی سال های آینده محسوب می شود. برنامه نویسان و طراحان تکنولوژی های تولید و انجام کار نیز قطعا جزو گروه هایی خواهند بود که بدون شغل نخواهند ماند.

اینکه افراد شاغل و یا جویندگان کار بتوانند از تاب آوری مناسبی در انجام کار برخوردار باشند و در عین انعطاف پذیری، توان مدیریت اضطراب را نیز داشته باشند، در دیدگاه کارفرمایان از امتیاز برخوردار خواهند بود. ایده پردازان، صاحبان استدلال های قوی و کمک کننده به سازمان ها و بنگاه ها در کنار توان عملی حل مشکلات نیز از امتیازهایی است که اگر از آنها برخوردار نباشید، فرصت های شغلی مناسب را از دست خواهید داد.