طی حکمی از سوی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان؛ دکتر بهزاد تجری مدیر جوان و توانمند اهل سرپل ذهاب، از استان کرمانشاه، به عنوان معاونت جدید آبخیزداری این اداره کل، منصوب شد .

به گزارش نسیم کرمانشاه به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان، در نشستی که باحضور معاونان و روسای ادارات منابع طبیعی خوزستان، به همین منظور برگزارشده بود، سجّادی؛ مدیرکل با توجه به اهمیت آبخیزداری گفت : آبخیزداری از ارکان اصلی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشوراست و یکی از ملزومات آن به حساب می آید که می تواند نقش اساسی در جلوگیری از فرسایش زمین و کنترل سیلاب ها ایفا کند .

گفتنی است: دکتر بهزاد تجری؛ پیش از این ریاست اداره برنامه و بودجه اداره کل را بر عهده داشته است.