مدیر نظارت بر تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه از صدور مجوز احداث بخش پت اسکن مجتمع آموزشی درمانی امام رضا (ع) از سوی سازمان انرژی اتمی ایران خبر داد.

به گزارش نسیم کرمانشاه، دکتر شیرزادیان گفت: با پیگیریهای تیم مدیریتی پروژه پت اسکن ، مجوز احداث این بخش که گام مهمی در راستای تکمیل و بهره برداری می باشد، از سوی سازمان انرژی اتمی ایران صادر شد.
وی پیش بینی کرد:  در صورت تامین اعتبارو تکمیل ساختمان ، حداکثر تا پایان سال شاهد پذیرش بیمار در این بخش مهم و کلیدی در تشخیص بیماریهای صعب العلاج بخصوص سرطان باشیم .