مدیر عامل شرکت گاز استان گفت: در دهه مبارک فجر امسال گازرسانی به ۱۰۲ روستا و ۶۸ واحد صنعتی افتتاح می شود. به گزارش نسیم کرمانشاه ، سیروس شهبازی افزود: همچنین در این ایام مبارک آغازعملیات اجرایی به ۱۲ روستاو ۸ واحد صنعتی صورت می پذیرد. و با بهره برداری از گازرسانی این روستاها، تعداد […]

مدیر عامل شرکت گاز استان گفت: در دهه مبارک فجر امسال گازرسانی به ۱۰۲ روستا و ۶۸ واحد صنعتی افتتاح می شود.

به گزارش نسیم کرمانشاه ، سیروس شهبازی افزود: همچنین در این ایام مبارک آغازعملیات اجرایی به ۱۲ روستاو ۸ واحد صنعتی صورت می پذیرد. و با بهره برداری از گازرسانی این روستاها، تعداد ۴۴۸۸ خانوار روستایی از نعمت گاز بهره مند خواهند شد.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه از سال ۹۲ تاکنون شاهد تحول بزرگ در خصوص گازرسانی به روستاها در استان کرمانشاه بوده ایم، بیان کرد: از مجموع ۱۶۴۰ روستای گازدار در استان کرمانشاه ۱۴۳۰ روستاطی ۸ سال گذشته گازرسانی شده که به عبارت دیگر بیش از ۸۷ درصد روستاهای گازدار استان در این مدت به شبکه گاز سراسری متصل شده اندکه رشد ۷۰۰ درصدی درزمینه گازرسانی به روستاها را نشان می دهد.

شهبازی با تاکید بر اینکه در مجموع ۹۴٫۳ درصد خانوارهای کل استان تحت پوشش خدمات گازرسانی قرار دارند، افزود: در حال حاضر ۹۹٫۵ درصد خانوارهای شهری و ۸۰ درصد خانوارهای روستایی و ۲۵۰۰ واحد صنعتی -تولیدی در قالب ۶۱۴٫۰۰۰ مشترک از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند. ، همچنین گازرسانی به ۳ شهر و ۳۷۱ روستای استان دردست اجرا قرار دارد که با تکمیل این پروژه ها ضریب نفوذ گازرسانی در بخش شهری به ۱۰۰درصد و در بخش روستایی استان به ۹۴ درصد ارتقا می یابد.