مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه گفت: باتوجه به تقاضای استفاده از گاز طبیعی درواحدهای تولیدی وصنعتی به دلیل صرفه اقتصادی، سوخت پاک و قابل اطمینان، با اولویت‌بندی‌های بعمل آمده در سه ماهه نخست سال جاری، به 56 واحد تولیدی و صنعتی در استان کرمانشاه گازرسانی صورت گرفت.

به گزارش نسیم کرمانشاه، سیروس شهبازی، مدیرعامل گاز استان با اعلام این خبر، اظهار داشت: از آن جا که نقش بی بدیل این انرژی پاک در صنایع انکار ناپذیر و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، این مهم دردستور کار قرار گرفت و به تمامی، انجام شد.
وی ادامه داد:برنامه شرکت گاز استان کرمانشاه درسال جاری،گازرسانی به ۲۰۰ واحد صنعتی شامل ۱۵۰ واحد مشمول مصوبه شورای اقتصاد و ۵۰ واحد خارج از مصوبه با حجم جایگزینی ۸۰ هزار مترمکعب گازطبیعی با سوخت مایع است که تاکنون به ۵۶ واحد تولیدی و صنعتی که ۲۷ واحد آن جزء مصوبه شورای اقتصاد است، گازرسانی صورت گرفته است .
شهبازی افزود: به منظور گازرسانی به این تعداد از واحدهای صنعتی در سال جاری، ۱۴۹ کیلومتر شبکه گذاری اجرا و تعداد ۱۰۸ انشعاب نصب شد.
ایشان در پایان یادآور شد: درحال حاضر ۲۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی و ۱۸ شهرک صنعتی در سطح استان گازدار هستند که حدود ۳۰ درصد گاز مصرفی استان سالانه در بخش صنایع مصرف می‌شود.