فرامرز رحمتی زاده رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری از اجرای برنامه کندوکوب پای درختان در سطح مناطق هشتگانه شهرداری خبر داد. به گزارش نسیم کرمانشاه؛ فرامرز رحمتی زاده با اشاره به اهمیت این موضوع اظهار داشت: فضای سبز نیز به مانند هر محیط زنده نیاز به مراقبت و اقداماتی دارد تا […]

فرامرز رحمتی زاده رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری از اجرای برنامه کندوکوب پای درختان در سطح مناطق هشتگانه شهرداری خبر داد.

به گزارش نسیم کرمانشاه؛ فرامرز رحمتی زاده با اشاره به اهمیت این موضوع اظهار داشت: فضای سبز نیز به مانند هر محیط زنده نیاز به مراقبت و اقداماتی دارد تا رشد و دوام آن را ضامن باشد؛ به عبارتی دیگر ادامه حیات محیط زیست در وهله اول بسته به فضای سبز است و همین امر، لزوم توجه ویژه به بحث حفاظت، نگهداری و توسعه فضای سبز را مضاعف می کند. چرا که نه تنها انسان، بلکه زندگی تمامی موجودات بسته به وجود گیاهان است.

وی گفت: از جمله اقداماتی که می تواند در این خصوص موثر افتد، کندوکوب پای درختان و اضافه کردن کودهای شیمیایی و حیوانی به خاک است. اقدامی که در حوزه فضای سبز توسط عوامل تلاشگر این مجموعه آغاز و در فواصل مناسب و زمانهای مقتضی که از سوی کارشناسان سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری و مدیران فضای سبز مناطق هشتگانه تعیین شده، به دفعات انجام می گردد.

رحمتی زاده ادامه داد: کندوکوب خاکی که در پای درختان است و همچنین اضافه کردن کود به این خاک، فواید بسیاری در بر دارد؛ با زیر رو شدن خاک، هوا به خوبی در لا به لای آن جریان پیدا می کند و تنفس ریشه بهبود می یابد و آب بارندگی یا آبیاری به خوبی جذب می شود. کود دامی که در پای درخت ریخته می شود، کیفیت فیزیکی خاک را ارتقا می بخشد و کودهای شیمیایی  پی اچ خاک را تغییر می دهد.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری خاطر نشان کرد: اجرای این طرح در این زمان از سال به دلیل جذب تدریجی کودهای فسفاته است؛ یعنی این نوع از کودها، به تدریج تجزیه و جذب می شوند و تا فصل رشد و باروری درخت، فرصت مناسبی فراهم است تا درخت به خوبی از این کودهای فسفاته تغذیه کند.  

وی در پایان تصریح کرد: تمامی این فعالیت ها و اقدامات مشابه، به سمت یک هدف حرکت می کنند و آن هم افزایش سرانه فضای سبز شهر است و اگر ما به عنوان صاحبان اصلی این خاک، به وظیفه ای که بر دوش داریم به درستی عمل کنیم، مسلما شهری سرسبز و پرنشاط را برای آیندگان به یادگار خواهیم گذاشت.