رئیس کمیته امداد منطقه سه شهرستان کرمانشاه با بیان اینکه بیش از سه هزار و ۱۰۰ پدر معنوی حمایت از ایتام و فرزندان محسنین کرمانشاهی را برعهده دارند، گفت: این حامیان در سال ۹۸ بیش از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به فرزندان معنوی تحت حمایت خود اهدا کرده اند. به گزارش نسیم کرمانشاه، […]

رئیس کمیته امداد منطقه سه شهرستان کرمانشاه با بیان اینکه بیش از سه هزار و ۱۰۰ پدر معنوی حمایت از ایتام و فرزندان محسنین کرمانشاهی را برعهده دارند، گفت: این حامیان در سال ۹۸ بیش از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به فرزندان معنوی تحت حمایت خود اهدا کرده اند.

به گزارش نسیم کرمانشاه، رئیس کمیته امداد منطقه سه شهرستان کرمانشاه با بیان اینکه هم اکنون بیش از ۸۸۰ یتیم و فرزند محسنین تحت حمایت کمیته امداد این منطقه هستند، گفت: بیش از سه هزار و ۱۰۰ پدر معنوی از این فرزندان حمایت می کنند.

ارم آبادی با بیان اینکه در سال ۹۸ این حامیان خیر بیش از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به فرزندان معنوی تحت حمایت خود اهدا کردند، عنوان کرد: از این میزان یک میلیارد و ۵۶۴ نقدی و باقی به صورت کالا به ایتام و فرزندان محسنین اهدا شده است.

رئیس کمیته امداد منطقه سه شهرستان کرمانشاه ادامه داد: تمامی کمک های نقدی حامیان به صورت مستقیم به حساب شخصی فرزندان محسنین و ایتام واریز می شود.

وحید ارم آبادی بیان کرد: مراجعه به دفاتر کمیته امداد و یا سایت الکترونیکی ekram.emdad.ir از راه های مشارکت در طرح اکرام ایتام و محسنین است.