مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه گفت: کلیه تجهیزات تفریحی اعم از شهربازی‌ها و مراکز تفریحی آبی مشمول استاندارد اجباری‌ می باشند.

به گزارش نسیم کرمانشاه؛ پور مدیر کل استاندارد کرمانشاه بیان نمود ، با توجه به اینکه کلیه تجهیزات تفریحی اعم از شهربازی‌ها و مراکز تفریحی آبی مشمول استاندارد اجباری‌اند، در صورت عدم اقدام مالکان و بهره‌برداران تجهیزات تفریحی پلمب‌شده، درخصوص طی مراحل استانداردسازی و اخذ مجوز بهره‌برداری معتبر، پرونده آنها برای رسیدگی قانونی به محاکم قضایی ارسال خواهد شد و این اداره‌ کل هیچ گونه مسامحه‌ای در زمینه ایمنی شهروندان نخواهد نمود
وی افزود: استانداردسازی وسایل بازی شهربازی‌ها همواره یکی از دغدغه‌های اجتماعی بوده که در صورت غفلت خسارت‌ها و آسیب‌های مادی و معنوی زیادی برجا می‌گذارد که پیشگیری از آن نیازمند نظارت مستمر دستگاه‌های ذیربط و متولیان شهربازی‌ها است و به همین جهت از ابتدای سال جاری تا کنون ۱۱مورد وسایل تجهیزات تفریحی غیر استاندارد با دستور قضایی توسط کارشناسان حقوقی اداره کل پلمب گردیده است .
مدیرکل استاندارد کرمانشاه افزود : بهره برداران و مالکین می بایست تصویری از گواهینامه صادر شده برای آن تجهیز را به جهت ایجاد اطمینان خاطر استفاده کنندگان در کنار تمامی تجهیزات تفریحی نصب نمایند..
ایشان در پایان خاطر نشان نمود:هر ساله حوادث ناگواری برای استفاده کنندگان از وسایل و تجهیزات بازی غیر استاندارد که عمدتا کودکان می باشند، اتفاق می افتد. لذا تجهیزات بازی مستقر در زمین های بازی و مهد کودک ها توسط شورای عالی استاندارد مشمول استاندارد اجباری اعلام شده است و مطابق با قوانین و مقررات، استفاده از تجهیزات فاقد تاییدیه ایمنی توسط مالکان یا بهره برداران ممنوع میباشد .