معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه گفت: از ابتدای سال گذشته تا کنون در استان کرمانشاه با تلاش همکاران توزیع برق، همکاری شهروندان و نیروهای انتظامی و قضایی 500 دستگاه استخراج رمز ارز غیر مجاز جمع آوری گردیده است.


احسان مهدوی معاون فروش و خدمات مشترکین و عضو هیات مدیره شرکت در این خصوص افزود: بر اساس گزارشهای شهروندان و تلاش همکاران شرکت توزیع برق استان کرمانشاه همکاری شهروندان و نیرو های انتظامی و قضایی تعداد ۵۳ مرکز شناسایی شده است که شامل ۵۰۰ دستگاه رمز ارز غیر مجاز در سطح استان می باشد.
مهدوی گفت: با توجه به سهم بالای مصرف دستگاه های ماینر و فشار مضاعف به شبکه توزیع برق، کشف مزارع و اماکن غیرمجاز تولید رمز ارز از برنامه های مهم این شرکت است و در ادامه تصریح کرد: مراکز شناسایی شده به تفکیک تعرفه مربوط به بخش صنعتی، خانگی و عمومی می باشد که نکته مهم این است دستگاه‌های استخراج رمزارز تأثیر زیادی بر افزایش مصرف برق در کشور دارند و روند مصرف را در روز‌های گرم سال بیشتر هم می‌کنند.
معاون فروش و خدمات مشترکین رمز ارز های غیر مجاز را عامل افزایش بار شبکه برق دانست و گفت : میزان توان مصرفی مراکز کشف شده معادل ۴ میلیون ۷۰۰ هزار و۱۷۹کیلو وات است وی در ادامه تصریح کرد : هر دستگاه ماینر در هر ساعت معادل ۵/۲ کیلوات برق مصرف می کند که علاوه بر مصرف بالای برق، باعث فشار مضاعف بر شبکه توزیع برق، ایجاد نوسان در شبکه و در نهایت خسارت به لوازم برقی مشترکان می شود.
مهدوی بیان کرد امید است با این جمع‌آوری‌هایی که صورت می‌گیرد، بتوان کنترل لازم را اعمال کرد تا از این طریق امکان تأمین برق پایدار برای سایر مشترکان فراهم گردد وی همچنین اظهار داشت: تا کنون سه مجوز جهت فعالیت استخراج رمز ارز در استان کرمانشاه صادر شده است که بر اساس دستور العمل های شرکت توانیر در اوج پیک بار تابستان و زمستان هیچگونه فعالیتی ندارند.
وی تصریح کرد: لازم است کسانی که مبادرت به این کار می کنند، در خصوص مجوزهای لازم اقدام کنند، در غیر این صورت با شناسایی، دستگاه های آن ها جمع آوری و تحویل مراجع قضایی خواهد شد و بنا بر مقررات نسبت به معدوم سازی آن ها اقدام می شود.
مهدوی در ادامه از شهروندان خواست ضمن همکاری با شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه در صورت مشاهده فعالیت دستگاههای ماینر در مناطق مختلف مراتب را به شرکت توزیع نیروی برق از طریق دفتر حراست گزارش کنند که پس از بررسی و صحت سنجی گزارش از پاداش های تعیین شده برخوردار میشوند.
وی انجام مانورهای شناسایی و جمع آوری مراکز رمز ارز غیرمجاز و انجام بازرسی های محلی و موردی به منظور شناسایی و جمع آوری مراکز غیرمجاز را از اهم اقدامات انجام شده توسط این شرکت برای جمع آوری مراکز غیرقانونی استخراج رمز ارزها دانست و گفت: امید است با افزایش همکاری مردم در مدیریت مصرف برق و همچنین بکارگیری همه ظرفیت‌های استان، تابستانی را بدون محدودیت داشته باشیم.