رییس جهاد کشاورزی سرپل‌ذهاب از آغاز کشت چغندرقند پاییزه در سطح یک هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی شهرستان خبر داد.


به گزارش نسیم کرمانشاه به نقل از ایرنا، «نعمت دارابی» افزود: کشت چغندر قند از اوایل تا پایان مهرماه ادامه دارد و برداشت محصول این مناطق اواخر اردیبهشت سال آینده انجام خواهد شد.
وی اظهار داشت: رعایت تناوب زراعی، کاهش هزینه‌های تولید و کاهش جمعیت آفات و بیماری‌ ها از مزیت‌های کشت چغندرقند پاییزه است و کارشناسان نکات فنی و لازم را در خصوص مبارزه با علف هرز، تغدیه و تنک کردن مزارع چغندرقند شهرستان در بازدیدهای دوره‌ ای به کشاورزان ارایه می‌کنند.
رییس جهاد کشاورزی سرپل ذهاب اضافه کرد: با همت کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی در چندسال گذشته ترویج الگوی کشت چغندرقند پاییزه در شهرستان سرپل ذهاب بخوبی انجام گرفته است.
او ادامه داد:هدف از کشت چغندرقند پاییزه، ترویج کشت پاییزه، افزایش تولید و بهره وری و خاک ورزی و صرفه جویی در منابع آبی شهرستان است.
دارابی اضافه کرد: کشاورزی قراردادی یکی از اهداف مورد نظر وزارت جهاد کشاورزی است از این رو کشت چغندرقند از کشت های قراردادی بوده و تمامی محصول توسط کارخانه های قند از چغندر کاران خریداری می شود.
از مجموع حدود ۵۵ هزار هکتار زمین کشاورزی و باغی در سرپل ذهاب، ۵۲ هزار و ۷۰۰ هکتار مزارع کشاورزی است که سالیانه ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزار تن محصولات زراعی و از ۲ هزار و ۳۰۰ هکتار باغ نیز سالیانه حدود ۱۴ هزار تن انوع محصولات برداشت می‌شود.