رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: کشت برنج در همه شهرستان‌های این استان ممنوع است.

 

به گزارش نسیم کرمانشاه؛ نوربخش حاتمی اظهار کرد: بر اساس ابلاغ وزارت جهاد کشاورزی کشت برنج در استان کرمانشاه و حتی شهرستان صحنه ممنوع است.
وی افزود: هیچ گونه قراردادی مبنی بر خرید برنج با کشاورزان منعقد نخواهد شد، لذا کشاورزان از سایر الگوهای کشت به جای برنج استفاده کنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: الگوی کشت خاصی به کشاورزان القا نشده و بر اساس الگوهای کشت مرسوم و با در نظر گرفتن مباحث اقتصادی می‌توانند به کشت بپردازند.
حاتمی تصریح کرد: کشت‌های مرسوم در استان کرمانشاه همچون ذرت، چغندر، سیب زمینی و پیاز بوده که کشاورز به صورت اختیاری نوع محصول خود را انتخاب می‌کند.
گفتنی است، کشت برنج در استان کرمانشاه و در شهرستان صحنه مشاهده شده که دادستانی این شهرستان برای مقابله با کشت آن برای حفظ سفره‌های آب زیرزمینی ورود کرده است.