رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به هشدار قرمز هواشناسی برای بارش‌های پیش رو، از کشاورزان استان خواست تدابیر لازم را برای جلوگیری از وارد آمدن خسارت بعمل آورند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با تاکید بر بکارگیری اقدامات حفاظتی از اماکن نگهداری دام‌ها افزود: ضرورت دارد دامداران از خروج دام‌های خود از اماکن نگهداری دام‌ها و انتقال دام‌ها به مراتع وکوهپایه‌ها خودداری کنند.

 

وی همچنین از کشاورزان استان درخواست کرد با توجه به شرایط آب و هوایی، عملیات سم پاشی علیه علف‌های هرز و آفات را در روز‌های پیش رو انجام ندهند و این کار را در شرایط آب و هوایی مناسب تری انجام دهند.

 

وی سپس ضمن توصیه به بهره برداران جهت مراقبت از تاسیسات گلخانه‌ای و دامداری‌ها و مرغداری‌ها، گفت: از کندوداران استان نیز درخواست داریم کندو‌های خود را به اماکن مناسب انتقال دهند.

 

چاله چاله از کشاورزان استان خواست ضمن بازدید از کانال‌ها و جوی‌های انتقال آب، نسبت به پاکسازی مسیر جوی‌ها و کانال‌های منتهی به اراضی کشاورزی و باغی اقدام کنند.

 

طبق پیش بینی‌ها‌بارش‌ها تا روز شنبه ادامه دارد