شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه در زمینه شاخص های عمومی سال ۱۳۹۸ در جشنواره شهید رجایی حائز رتبه برتر شد. به گزارش نسیم کرمانشاه به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه؛ شانزدهمین جشنواره شهید رجایی استان با حضور استاندار کرمانشاه عصر چهارشنبه ۵ شهریورماه با معرفی دستگاه های برتر در […]

شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه در زمینه شاخص های عمومی سال ۱۳۹۸ در جشنواره شهید رجایی حائز رتبه برتر شد.

به گزارش نسیم کرمانشاه به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه؛ شانزدهمین جشنواره شهید رجایی استان با حضور استاندار کرمانشاه عصر چهارشنبه ۵ شهریورماه با معرفی دستگاه های برتر در سرسرای شهدای دولت استانداری برگزار شد.

در این جشنواره ۵۱ دستگاه اجرایی برای حضور اعلام آمادگی کرده بودند که با اضافه شدن برخی از دستگاه‌ها از جمله؛ بانک‌ها، بیمه‌ها، دانشگاه‌ها و شهرداری‌ها در مجموع ۶۵ دستگاه در جشنواره امسال حضور داشتند.

جشنواره شهید رجایی بر اساس شاخص‌های اختصاصی و عمومی در عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان ارزیابی می شود که شاخص‌های اختصاصی مربوط به عملکرد دستگاه اجرایی در اجرای ماموریت‌های محوله بر اساس اسناد توسعه، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و … است.

در مورد شاخص‌های عمومی هم شش محور از جمله؛ توسعه دولت الکترونیک، اصلاح ساختار سازمانی، مدیریت سرمایه انسانی، بهبود فضای کسب و کار، ارتقا سلامت اداری و پاسخگویی و استقرار نظام مدیریت عملکرد برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته شده است.

شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه در این جشنواره در زمینه شاخص های عمومی موفق شد رتبه برتر را کسب نماید و مهندس بازوند استاندار کرمانشاه لوح تقدیر و تندیس رتبه برتر شاخص‌های عمومی را به مهندس مرآتی رییس هیات مدیره و مدیر عامل این شرکت اهدا کرد.