شرکت برق منطقه ای غرب در جشنواره شهید رجایی استان کرمانشاه در گروه زیربنایی و توسعه زیرساخت به عنوان دستگاه برتر شناخته شد. به گزارش نسیم کرمانشاه، شانزدهمین جشنواره شهید رجایی استان عصر چهارشنبه ۵ شهریور ماه با حضور استاندار کرمانشاه و معرفی دستگاه های برتر استان در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد. جشنواره […]

شرکت برق منطقه ای غرب در جشنواره شهید رجایی استان کرمانشاه در گروه زیربنایی و توسعه زیرساخت به عنوان دستگاه برتر شناخته شد.

به گزارش نسیم کرمانشاه، شانزدهمین جشنواره شهید رجایی استان عصر چهارشنبه ۵ شهریور ماه با حضور استاندار کرمانشاه و معرفی دستگاه های برتر استان در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد.

جشنواره شهید رجایی هر ساله به مناسبت هفته دولت بر اساس شاخص‌های اختصاصی و عمومی در عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان ارزیابی می شود که شاخص‌های اختصاصی مربوط به عملکرد دستگاه اجرایی در اجرای ماموریت‌های محوله بر اساس اسناد توسعه، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

در زمینه شاخص‌های عمومی هم شش محور از جمله؛ توسعه دولت الکترونیک، اصلاح ساختار سازمانی، مدیریت سرمایه انسانی، بهبود فضای کسب و کار، ارتقا سلامت اداری و پاسخگویی و استقرار نظام مدیریت عملکرد به منظور عملکرد دستگاه‌های اجرایی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

شرکت برق منطقه ای غرب در این جشنواره موفق شد رتبه برتر را در زمینه زیربنایی و توسعه زیرساخت کسب نماید و مهندس بازوند استاندار کرمانشاه لوح تقدیر و تندیس رتبه برتر را به مهندس علی اسدی مدیر عامل شرکت برق منطقه ای غرب اهدا نمود.