معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به جذب ۱۷ میلیارد تومان از تسهیلات خرید ادوات نوین کشاورزی در طرح جهش تولید در دیمزارها توسط استان کرمانشاه گفت: خوشبختانه تاکنون در جذب تسهیلات ادوات کشاورزی رتبه اول در طرح جهش تولید در دیمزارها به استان کرمانشاه اختصاص دارد.


به گزارش نسیم کرمانشاه، دکتر فرهاد شریفی با بیان اینکه تسهیلات خرید ادوات کشاورزی از محل تسهیلات بانک ملی و اعتبارات ستاد بنیاد برکت امام (ره) می باشد، خاطرنشان کرد: پرداخت این تسهیلات بسترخرید ۲۵۵دستگاه انواع ادوات توسط متقاضیان بخش کشاورزی را مهیا نمود.
وی گفت: این طرح ضمن بالا بردن سطح ارتقای ضریب مکانیزاسیون و پیشرفت بهره وری زراعی مکانیزه باعث اشتغال ۲۵۵ نفر نیز می شود.
شریفی همچنین گفت: در طرح جهش تولید در دیمزارها، ۴۳میلیارد تومان اعتبار برای جذب ادوات در استان کرمانشاه اختصاص دارد و کشاورزان استان می توانند برای دریافت تسهیلات مذکور درخواست خود را به مراکز خدمات شهرستان تحویل و با تشکیل پرونده روند اخذ تسهیلات را دنبال نمایند.