معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از تولید بیش از ۱۱۹ و ۵۰۰ هزار تن نخود در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: کرمانشاه امسال هم در جایگاه نخست تولید "نخود" کشور قرار گرفت.

 

به گزارش نسیم کرمانشاه، فرهاد شریفی گفت: ۱۱۹ هزار و ۵۰۰ تن نخود در در سال زراعی جاری استان کرمانشاه از سطح ۱۵۱ هزار و ۳۷۷ هکتار نخود دبرداشت شد.

 

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه افزود: با توجه به اینکه بخش عمده کشت نخود در استان به صورت دیم است، بارندگی ها‌ی خوب پاییز و زمستان سال گذشته نقش مهمی در افزایش عملکرد محصول نخود در واحد سطح دارد.

شریفی با بیان اینکه در بیشتر شهرستان‌های استان کشت نخود انجام می‌شود، گفت: بیشترین سطح زیر کشت نخود در استان به شهرستان کرمانشاه اختصاص دارد.