رییس شورای مرکزی کانون های کارآفرینی کشور ایجاد تشکل های کشاورزی فعال را نیاز کرمانشاه دانست.

به گزارش نسیم کرمانشاه، سجاد سنجابی رییس شورای مرکزی کانون های کارآفرینی کشور با اشاره به اینکه ایجاد تشکل کشاوزی فعال یک نیاز اساسی برای استان کرمانشاه است، گفت: بچه های استان کرمانشاه بسیار خوب کار می‌کنند و تشکل هایی باید ایجاد شود که کمک رسان باشد.

به گفته سجاد سنجابی اگر تشکل ها قوی باشند می‌توانند به عنوان بازوی تنومند کمک حال دولت در حل مسائل و مشکلات باشند.

وی افزود: در گذشته نخود در ایران ارزش چندانی نداشت اما امروز جشنواره ای به عنوان جشنواره نخود در حال انجام است که افتخار بزرگی برای استان است.

سنجابی از فعالیت های نمایندگان و عدم توجه به کار کشاورزی انتقاد کرد و بیان کرد: نمایندگان فعلی مجلس برای کسب رای با طرف کشاورزان نیایند، عدم توجه آنها به کار و اقدامات کشاورزی قابل بخشش نیست.

  • نویسنده : لیلا دلاور گلدسته