مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه از اجرای طرح حذف دفترچه های کاغذی از اول دی ماه خبر داد و گفت: کرمانشاه استان پیشرو و برتر کشور در اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی است.