معمولا با پایان کار دولت ها و شروع کار دولت جدید تغییرات مدیریتی از سطح کلان کشوری آغاز شده و این تغییرات تا رده مسئولان استانی، شهرستانی و حتی شهرهای کوچک نیز ادامه دارد.

محمد فرجی

با پایان کار دولت دوازدهم و شروع کار دولت سیزدهم نیز تاکنون تغییرات سطوح بالا در کابینه وزیران صورت گرفته اما تغییرات استانی و خردتر را طی روزهای آتی شاهد خواهیم بود و مسلما جابجایی هایی در مسئولان استانی هر استان نیز مشمول این تغییر و تحول خواهند بود که کرمانشاه نیز از این امر مستثنی نخواهد بود.

کرمانشاه طی سالیان اخیر با مشکلات اقتصادی و بخصوص بیکاری دست به گریبان بوده و طبق آمارهای رسمی جزو رتبه های بالای بیکاری قرار دارد که این آمار در شان و منزلت مردمان این دیار نمی باشد.

مسئولان قبلی و فعلی استان همواره در صدد رفع مشکلات اقتصادی و بیکاری استان بوده اما تلاش آنها مثمرثمر نبوده به طوری که شاید در اعداد و ارقام تا حدودی این مشکلات کاهش یافته اما مردم استان اثرات ملموس بهبود اوضاع اقتصادی را در سطح زندگی خود شاهد نیستند.

بنابراین حال که زمزمه های تغییرات به استان ما رسیده باید مسئول ارشد استان در این برهه از زمان فردی توانمند و عملگرا با رزومه کاری اجرایی و قوی و به دور از شعارگرایی باشد تا بتواند از عهده مشکلات انباشته شده استان بخصوص در زمینه اقتصادی بر آید و اوضاع اقتصادی استان را تا حدی سامان بخشد.

دیگر دوران وعده های توخالی و دهن پرکن گذشته است و مردم تحمل شنیدن وعده وعیدهای رنگارنگ و اما غیرممکن و توخالی را ندارند و انتظار دارند مسئولانی واقع بین و توانمند بتوانند مشکلات کنونی استان را تا حدی کاهش دهند.

استان ما دارای کاستی های زیادی از قبیل مشکلات اقتصادی و معیشتی، بیکاری، فقر، تورم بالاتر از میانگین کشوری و… می باشد که این مشکلات از زمان شیوع ویروس کرونا افزایش یافته و به نوعی انباشتی از مشکلات اقتصادی استان ما را احاطه کرده است.

با توجه به ظرفیت های بالقوه کرمانشاه بخصوص در زمینه کشاورزی و گردشگری، استان ما نیازمند مسئولانی توانمند و عملگرا می باشد تا بلکه بتوانند از ظرفیت های استان به نحو احسن استفاده کنند و با سرمایه گذاری ویژه در این دو بخش تا حدودی از مشکلات استان بکاهند.

این دو بخش توان ویژه ای در پیشرفت و توسعه استان دارند بنابراین با نگاه ویژه به این بخش ها میتوان انتظار داشت موتور توسعه استان به حرکت در آید و همچنین مردم از نتایج ملموس آن برخوردار شوند.

  • نویسنده : محمد فرجی