مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه با بیان اینکه براساس آمار تکمیلی؛ میزان نذورات کرمانشاهیان در عید سعید قربان امسال ۱۲ میلیارد و ۸۸ میلیون تومان بوده است، گفت: از این میزان نذورات ۱۱ میلیارد و ۸۴۸ میلیون تومان به صورت قربانی و باقی به صورت نقدی اهدا شده است. به گزارش نسیم کرمانشاه، محسن […]

مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه با بیان اینکه براساس آمار تکمیلی؛ میزان نذورات کرمانشاهیان در عید سعید قربان امسال ۱۲ میلیارد و ۸۸ میلیون تومان بوده است، گفت: از این میزان نذورات ۱۱ میلیارد و ۸۴۸ میلیون تومان به صورت قربانی و باقی به صورت نقدی اهدا شده است.

به گزارش نسیم کرمانشاه، محسن رخصی، مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه با بیان اینکه درگاه های پرداخت الکترونیکی این نهاد تا چند روز بعد از عید سعید قربان فعال بوده اند، گفت: در این عید سعید دفاتر کمیته امداد و مراکز نیکوکاری و چهار درگاه الکترونیک نذورات مردمی را جمع آوری کرده اند.

رخصی با بیان اینکه کرمانشاهیان در عید سعید قربان امسال بیش از ۱۲ میلیارد و ۸۸ میلیون تومان نذورات به نیازمندان اهدا کرده اند ، عنوان کرد: از این میزان ۱۱ میلیارد و ۸۴۸ میلیون تومان به صورت قربانی و گوشت گرم و باقی به صورت نقدی اهدا شده است.

وی عنوان کرد: تمامی نذورات غیرنقدی خیران نیک اندیش نیز به گوشت گرم و قربانی تبدیل شده و به دست نیازمندان واقعی رسیده است.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمانشاه عنوان کرد: میزان نذورات خیران کرمانشاهی در عید سعید قربان سال ۹۸ نیز شش میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بوده است.