مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۵ روز غبارآلود در استان داشتیم که یک روز در وضعیت بحرانی بوده است.

احد جلیلیان، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه اظهار داشت: توده گرد و غبار حاکم بر جو استان از شنبه شروع شد بطوریکه روز گذشته شهر کرمانشاه بیشتر از نقاط دیگر استان درگیر آلودگی شد و به وضعیت بحرانی رسید.

وی افزود: براساس پیش‌بینی‌های هواشناسی با توجه به تشکیل طوفان‌های گردو خاک روی صحرای کشور عراق همچنان انتظار ورود توده دیگر از گرد و خاک به جو استان و غبارآلود شدن هوا را داریم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه  با بیان اینکه کانون این غبارها منشأ داخلی ندارد و از کشور همسایه است، گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۵ روز غبارآلود در استان داشتیم که یک روز در وضعیت بحرانی بوده است.