معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه از کاهش ۱۲ درصدی خاموشی های استان کرمانشاه نسبت به سال قبل خبر داد.

به گزارش نسیم کرمانشاه؛ مهندس رحیمی اظهار داشت: معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه وظیفه نگهداشت، بهره برداری، تعمیرات و کنترل شبکه زیر بار را در سطح استان کرمانشاه به صورت دائم و ۲۴ ساعته عهده دار می باشد.

 

وی افزود: این معاونت از امورها و دفاتر مختلفی برای نیل به هدف خود استفاده می نماید که عبارتند از: امور دیسپاچینگ و فوریت های برق، دفتر نظارت بر بهره برداری، دفتر ایمنی و کنترل ضایعات، دفتر بازار برق، گروه مدیریت بحران و گروه نت.

 

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه به کاهش خاموشی ها اشاره داشت و گفت: در سال جاری خاموشی های استان ۱۲ درصد کاهش یافته که از جمله عوامل آن می توان به برنامه ریزی های صورت گرفته شامل؛ تعمیرات بموقع و هدفمند (PM)، استفاده از تکنولوژی های جدید جهت مدیریت واحدهای عملیات و اتفاقات ( استفاده از CAR PC)، استفاده از GIS، راه اندازی پروژه های مدیریت دارایی فیزیکی (Asset Management)، راه اندازی سیستم اتوماسیون و اسکادا اشاره داشت.

 

وی در ادامه به افزایش رضایتمندی مشترکین در خصوص روشنایی معابر بلواری و کوچه ها اشاره داشت و بیان کرد: با اجرای طرح های جهادی رفع خاموشی معابر و تعویض حدود ۲۰ هزار لامپ در رنج های مختلف شهری و روستایی این رضایتمندی به سرانجام رسید که هم اکنون در وضعیت قابل قبولی می باشد.

 

رحیمی در مورد بحث های مربوط به ایمنی و موارد مرتبط با آن اظهار داشت: با آموزش های جدید و بروز و تهیه تجهیزات مدرن خوشبختانه در این زمینه نیز کارنامه بسیاری خوبی دارا می باشیم به طوریکه در ۲۰ ماه اخیر هیچگونه حادثه منجر به فوت و نقص عضو رخ نداده است.

 

وی در زمینه مباحث مرتبط با بازار برق و استفاده از انرژی های تجدید پذیر نیز نیز تاکید داشت؛ تاکنون حدود ۱٫۵ مگاوات تزریق مستقیم برق خورشیدی به شبکه سراسری را به صورت آنی و لحظه ای در اختیار داریم که مقرر گردیده تا حدود ۵۰۰۰ نیروگاه ۵ کیلوواتی از طریق سازمان های بسیج و سازندگی، کمیته امداد، استانداری و … در آینده بسیار نزدیک به شبکه اتصال یابند.

 

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه در پایان گفت: چندین نیروگاه چند مگاواتی در سطح استان در حال راه اندازی است که از مهمترین آنها می توان به نیروگاه خورشیدی سمنگان شهرستان صحنه به ظرفیت ۱٫۵ مگاوات اشاره کرد.