مدیرجهادکشاورزی شهرستان سنقروکلیایی از کاهش حدود ۱۰ درصدی تولید دانه روغنی آفتابگردان در مزارع این شهرستان خبر داد.

به گزارش نسیم کرمانشاه، عبدالله خسروی  با اشاره به اینکه امسال یکهزار و ۱۰۰ هکتار از اراضی شهرستان سنقروکلیایی زیر کشت دانه روغنی آفتابگردان رفت اظهار داشت: عملکرد تولید این محصول امسال  به علت خشکسالی حدود ۱۰ درصد کاهش داشته است.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان سنقروکلیایی خاطرنشان کرد: پیش بینی می‌شود امسال در هر هکتار یک تن و ۵۰۰ کیلوگرم تخمه آفتابگردان برداشت شود.

وی قیمت این محصول را بر اساس کیفیت در بازار کیلویی ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان عنوان کرد و افزود: زمان برداشت تخمه آفتابگردان در مزارع سنقرو کلیایی از اوایل مهر آغاز  و حدود یک ماه طول خواهد کشید.