رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری از کاشت نهال مهربانی در شیرخوارگاه معتضدی و سرای سالمندان اِرم خبر داد.

به گزارش نسیم کرمانشاه، دکتر فرامرز رحمتی زاده در این خصوص اظهار داشت: ظهر امروز ۱۴ اسفندماه به مناسبت روز احسان و نیکوکاری و با عنوان کاشت نهال مهربانی؛ برنامه کاشت نهال درخت میوه برای مراکز تحت نظر اداره کل بهزیستی اجرا شد.

وی افزود: در مرحله اول برنامه کاشت درخت در شیرخوارگاه معتضدی انجام پذیرفت.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تصریح کرد: این برنامه توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری و با همکاری و مشارکت مجموعه شیرخوارگاه معتضدی و سرپرست این مجموعه سرکار خانم زنگنه برگزار شد.

رحمتی زاده تصریح کرد: در این روز و در ادامه برنامه‌های پیش بینی شده، درختکاری در مرکز سرای سالمندان ارم و مادر اجرا شد.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری خاطر نشان کرد: این مراسم نیز با همکاری و هماهنگی آقای اکبری مدیر سرای سالمندان ارم و خانم شمشیری مدیر فنی مجموعه برگزار شد.