رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه گفت: کارآفرینی بیش از هرچیز یک واژه مقدس است، زیرا از دل همین واژه میلیون‌ها نفر در کشور مشغول کار هستند و زندگی خود و خانواده‌شان را می‌گذارنند.

کارآفرینی منشا توسعه اقتصادی، صنعتی و تولیدی است و چرخ توسعه بر ریل‌های کارآفرینی می‌گردد.
کارآفرینان افرادی شایسته تقدیر و سخت‌کوش هستند که تمام سرمایه مالی و اجتماعی خود را برای کمک به ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در اقتصاد کشور به میان آوردند و یک تنه در برابر تمام ناملایمات داخلی و خارجی ایستادگی می‌کنند.
امروز به دلیل دشواری های داخل کشور و تحریم‌های ظالمانه خارجی کمر کارآفرینان خمیده است، اما با وجود همین کمر خمیده به راه خود ادامه می‌دهند تا آینده ایران را درخشان و مردم کشورمان را از دیگر کشورها بی‌نیاز کنند‌.
اگرچه یک هفته برای پرداختن به جایگاه کارآفرینی ناچیز است اما فرصت مغتنمی به شمار می‌رود تا بار دیگر جایگاه این قشر زحمتکش و سخت‌کوش را ارج نهیم و برای همواره کردن مسیر آنها تلاش کنیم.

کیوان کاشفی
عضو هیات رییسه اتاق ایران
و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه