چهارمین جلسه کمیته تحقیقات وفناوری در شرکت آب منطقه ای کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش نسیم کرمانشاه و به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه چهارمین جلسه کمیته تحقیقات وفناوری شرکت در سالجاری با حضور اعضاء این کمیته وبه ریاست مهندس فرهادی مدیرعامل شرکت برگزار شد.

در ابتدای جلسه مهندس عنایتی مدیرمطالعات پایه منابع آب ضمن تشکراز تلاشهای مجموعه شرکت دربرپایی غرفه در نمایشگاه ارائه دستاوردهای پژوهشی وفناوری استان، گزارش مختصری از این رویداد ارائه نمودند.سپس لوح تقدیر با امضای رئیس پارک علم وفناوری استان ودبیر کمیته برگزاری نمایشگاه دکتر سیامک آزادی به پاس حضور دراین رویداد استانی به مدیرعامل شرکت تقدیم شد.

در ادامه جلسه خانم دکتر امیری نژاد دبیر کمیته اهم موضوعات مورد بحث از جمله تعیین موضوع اولویت پژوهشی شرکت در سال ۱۴۰۳ را مطرح و در ادامه اعضاء کمیته به بحث وتبادل نظر پرداختند.