پیش بینی می‌شود امسال از سطح ۹۵۱ هکتار باغات انگور دیم و آبی شهرستان کرمانشاه ۱۷ هزار و ۱۱۸ تن محصول برداشت شود.

دارایی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه میانگین برداشت انگور به ازای هر هکتار در این شهرستان را ۱۸ تن اعلام کرد

برداشت این محصول از هفته آینده اغاز می‌شود که مقادیر زیادی از آن به مصرف داخلی می‌رسد و مابقی آن نیز به شهرستان‌ها و استان‌های همجوار ارسال می‌شود.

سال گذشته ۱۳ هزار و ۱۹۸ تن انگور کشمشی، یاقوتی، فخری، بی دانه سفید و قرمز در شهرستان کرمانشاه برداشت شد.

سطح باغات شهرستان کرمانشاه ۴ هزار و ۴۴۴ هکتار است که از این میزان ۳ هزار و ۸۷۹ هکتار آن باغات بارور است