مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: پیش بینی می‌شود امسال ۷ هزار تن بادام از باغات استان برداشت شود.

به گزارش نسیم کرمانشاه، فیض قربانی گفت:  استان کرمانشاه  ۴ هزار و ۸۰۰ هکتار باغ بادام دارد و این محصول  از نظر سطح زیرکشت  سومین محصول  استان است.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از بادام به عنوان یکی از محصولات با صرفه اقتصادی و سازگار با کم آبی یاد کرد و افزود: بیشتر باغات بادام دیم هستند.

وی  با بیان اینکه باغات بادام بیشتر در شهرستان‌های  روانسر و  دالاهو قرار داردگفت:  تلاش می‌شود تا با توسعه باغات دیم اولین باغ شهر کشور در روانسر احداث شود.

کار برداشت بادام از اواخر مرداد آغاز و تا آخر شهریور ادامه دارد.