" ن و القلم و مایسطرون " عصرارتباطات، اهمیت اطلاع رسانی را دوچندان کرده است بطوری که دنیای بدون این مهم متصورنیست ؛ دراین بین لزوم امانت، مسئولیت، تعهدودلسوزی برهمگان آشکار است و رسالت خبرنگاران برای تداوم مسیرآرمانهای انقلاب اسلامی واين راه نوراني ستودنی است.


اینجانب ضمن عرض تسلیت ایام شهادت سرور و سالارشهیدان حضرت امام حسین (ع) ویاران باوفایش، هفدهم مرداد ماه، که به پاس زحمات وخدمات ارزنده خبرنگاران ومصادف با سالروزشهادت شهیدمحمودصارمی، به شایستگی ” روز خبرنگار” نامگذاری شده است را مغتنم دانسته، ضمن قدردانی ازهمراهی دلسوزانه ومتعهدانه اصحاب رسانه درانعکاس فعالیت های حوزه سلامت به مردم شریف استان کرمانشاه، این روز خجسته را برطلیعه داران عرصه آگاه سازی وتوسعه جامعه تبریک وتهنیت عرض نموده، برای این عزیزان توفیق روز افزون را از خداوند متعال خواهان وخواستارم. امیدقادری _ مدیر کل بیمه سلامت استان کرمانشاه